CRM

Posted on Maj 24, 2017

CRM

Utrzymanie relacji z klientem nie za wszelką cenę !

Optymalizacja wzrostu przychodu i zysku jako punkt przewodni, nawiązanie nowych i poprawa istniejących kontaktów handlowych, elastyczność i skalowalność razem – nigdy osobno, lepszy poziom obsługi klienta dla obopólnych korzyści, cross selling i up selling, dostęp do informacji przed innymi, profilowanie i marketing docelowy.